اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره تمشکین راد متشکل از مدیران با تجربه و با دانش مدیریت سطح کلان ورزش کشور هستند....

 • مهندس سید مصطفی هاشمی طبا مدیر عامل

  سوابق: وزیر صنایع، رئیس سازمان تربیت بدنی ، رئیس کمیته ملی المپیک...

 • محمد جعفر کامبوزیا رئیس هیئت مدیره

  سوابق: مدیر کل مسکن و شهرسازی، معاون سازمان تربیت بدنی...

 • حسین سرخیل نائب رئیس هیئت مدیره

  سوابق: رئیس فدراسیون ورزشی، معاون مدیر کل آموزش و پرورش...

 • مهندس سعید فایقی عضو هیئت مدیره

  معاون سابق سازمان تربیت بدنی، رییس فدراسیون وزنه برداری...

 • دکتر سید نصراله سجادی عضو هیئت مدیره

  معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان, رئیس سابق فدراسیون فوتبال, استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران...

 • دکتر عباس گائینی عضو هیئت مدیره

  سوابق: استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران, معون سابق امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی...

 • دکتر سید محمد حسین رضوی عضو هیئت مدیره

  معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی, استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه, دبیر کمیته برنامه دوم توسعه کشور ...

 • حسن مسجدی عضو هیئت مدیره

  رییس سابق تبلیغات سازمان تربیت بدنی، مدیر فرهنگی کمیته المپیک...