خدمات و حوزه فعالیت ها

پیش زمینه انجام هر کاری، اندیشه (بینش) علمی و تجربه اجرایی است و تلفیق و پیوستگی این دو می تواند فرآیند رویدادها و پروژه ها را از پیش بررسی، نیازسنجی و طراحی نماید. چنانچه پیش بینی های لازم در پروژه ای صورت نگیرد. سردرگمی و هزینه های زمانی، مالی و معنوی قابل توجهی بر آن تحمیل می کند؛ در حالی که با انجام هزینه ای اندک برای تفکر و نگرش دقیق افراد کارآزموده و روشن بین از چنین هزینه ها و خسارت هایی به خوبی پیشگیری می شود. برمبنای چنین فکر و ایده ای «مشاوران تمشکین راد» خدمات زیر را ارایه می نماید.

مدیریت و تشکیلات:

 • طراحی و نیاز سنجی نظام مدیریت و اجرای طرح ها به صورت پیمان مدیریت
 • بررسی و ارایه پیشنهاد به منظور بهینه سازی فرآیندهای اجرایی سازمان ها
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها با هدف بهینه سازی نظام اقتصادی مجموعه ها
 • برنامه ریزی های خاص برای گروه های ویژه سنی یا جنسیتی

فن آوری اطلاعات

 • طراحی نظام ها و سیستم های مختلف اطلاعاتی
 • تهیه و روزآمد کردن پایگاه های اطلاعاتی
 • طراحی و پیاده سازی بانک های اطلاعاتی تخصصی خصوصا در حوزه ورزش
 • تهیه و طراحی نرم افزارهای تخصصی ورزشی
 • راه اندازی وب سایت های تخصصی
 • راه اندازی دسترسی پرسرعت به اینترنت

فرهنگ و هنر

 • نیازسنجی، مخاطب سنجی و برنامه ریزی امور فرهنگی
 • بررسی، طراحی و انتخاب لباس های ورزشی و پوشش های فرهنگی و طراحی سفارشات خاص
 • طراحی و تدارکات ویژه برنامه های فرهنگی هنری از قبیل تزیین فرهنگی هنری، اعزام کارشناس، تهیه بروشور، تراکت، جزوه و کتاب
 • طراحی بسته های ویژه فرهنگی
 • برنامه ریزی برای تهیه و تدوین عکس و فیلم همراه با تحلیل تخصص
 • برگزاری نمایشگاه های فرهنگی- هنری
 • برگزاری کنسرت های ویژه

آموزش

 • برنامه ریزی و برگزاری کلاس های تخصصی آموزشی ورزشی و فرهنگی برای ورزشکاران ، داوران و مربیان
 • برگزاری دوره های کاربردی ویژه مدیران
 • برنامه ریزی برای برگزاری کلاس های زبان خارجه برای دست اندرکاران ورزش
 • تهیه جزوه ها و بسته های آموزشی فرهنگی
 • برگزاری دوره های تخصصی با حضور اساتید بین المللی
 • تهیه فیلم های آموزشی

اماکن ورزشی – فرهنگی

 • طراحی کلی مجموعه های ورزشی وکنترل نقشه های معماری و تاسیسات اماکن ورزشی فرهنگی
 • بررسی اماکن ورزشی موجود در جهت بهسازی و جانمایی مجموعه های ورزشی برای نصب تجهیزات لازم
 • اجرای و ساخت اماکن ورزشی به صورت کلید دردست

گروه تجهیزات

 • بررسی تجهیزات مورد نیاز اماکن فرهنگی ورزشی با رعایت استانداردهای مربوطه
 • بروز کردن تجهیزات و اماکن فرهنگی – ورزشی
 • بررسی و پیشنهاد تجهیزات مورد نیاز در اماکن ورزشی- فرهنگی مانند انواع کف پوش، چمن، عایق صوتی و تابلوهای برق

حقوق و روابط بین الملل

 • برقراری ارتباط با نهادها و مجامع بین الملل
 • رسیدگی به قراردادهای ورزشی، فرهنگی فی ما بین اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
 • نظارت بر قراردادهای منعقده و قبول وکالت برای تامین منافع صاحبان آن
 • دفاع از حقوق ورزشی ورزشکاران و مدیران ورزشی در مراجع مربوطه

برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر تمرین

 • برنامه ریزی تمرین برای ورزش های مختلف در دوره های سنی و نظارت و اجرا
 • ارایه برنامه تمرین در اردوها، کنترل تمرینات و اصلاح برنامه حسب شرایط زمانی و مکانی
 • برنامه ریزی برای دوره های آمادگی جسمانی و بدن سازی و کنترل و نگهداری آنها در فاصله زمانی کوتاه، متوسط و بلند مدت

فیزیولوژی و پزشکی ورزشی

 • بررسی فیزیولوژیکی ورزشکاران و ارایه برنامه برای ارتقاء وضعیت فیزیولوژیک آنها
 • بررسی ارگونومیکی ورزشکاران و ارایه ورزش های اصلاحی و برنامه های رسیدگی پزشکی
 • ارایه برنامه های ویژه برای حفظ سلامت و رفع مشکلات سلامتی
 • پذیرش امور پزشکی ورزشی تیم های ورزشی و همراهی تیم ها در اردوها و مسابقات

مسابقات

 • مدیریت برنامه ریزی و برگزاری مسابقات در سطوح داخلی و بین المللی
 • تحلیل مسابقات برگزار شده و ارایه نقطه نظرات اصلاحی
 • ارایه خدمات برای اعزام تیم ها به مسابقات بین المللی

رسانه ها

 • برگزاری دوره های آموزشی روزنامه نگاری و روزنامه نگاری ورزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی روزنامه نگاری الکترونیک
 • راهبری سایت های نهادها و مراکز خبری، فرهنگی و فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی
 • طراحی و انتشار روزنامه و هفته
 • ارایه خدمات اطلاع رسانی ویژه رویدادهای فرهنگی ورزشی
 • تهیه و انتشار بولتن های ویژه