اساسنامه شرکت مشاوران تمشکین راد

ماده 1- نام شرکت

 • نام شرکت عبارتست از شرکت مشاوران تمشکین راد (شرکت سهامی خاص)

ماده2- موضوع شرکت

 • موضوع شرکت عبارت است از تحقیق مشاوره، آموزش، طراحی و اجرای امور تربیتی و مدیریتی و برگزاری اردوها مراسم و مسابقات ورزشی و تهیه محصولات فرهنگی و هنری ورزشی و طراحی و احداث اماکن ورزشی در سراسر کشور، واردات و تجهیزات محصولات ورزشی و ایجاد سیتم های فناوری اطلاعات (IT) خرید و فروش کالاهای مربوط به فعالیت های فوق الذکر و سایر امور مشابه و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و استفاده از وام و تسهیلات ارزی و ریالی، مشارکت و جذب سرمایه گذاری با سایر شرکت ها، اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی، داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها.

ماده 3- مدت شرکت

 • از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.

ماده 4- مرکز اصلی شرکت و شعب آن

 • مرکز اصلی شرکت تهران، کوی نصر، خیابان پیروزی غربی پلاک 113 طبقه اول

ماده 5- سرمایه

 • سرمایه نقدی شرکت مبلغ 100.000.000ریال

سهامداران :

 • سید مصطفی هاشمی طبا
 • محمد جعفر کامبوزیا
 • حسن مسجدی
 • سعید فایقی
 • سید امیر حسینی
 • سید نصر الله سجادی
 • عباسعلی گائینی
 • سید محمد حسین رضوی
 • حسین سرخیل